Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları

Yumuşak Doku Sıkışması

Ayak bileği burkulmaları, sıklıkla sporcularda olmak üzere, oldukça sık olarak gözlenirler. Bu yaralanmaların büyük çoğunluğu sorunsuz olarak iyileşmesine rağmen, inversiyon yaralanmalı hastalarda kronik yumuşak doku sıkışması nedeniyle artroskopi gerektiren hastaların sıklığı % 1.2-2 arasında değişmektedir.

Hastalar sıklıkla, ağrı, şişlik, güvensizlik ve aktivite ile artan anterolateral bölgede atlama ya da sürtünme hissinden şikayet ederler

Ayak bileği burkulmasını takiben uygun tedaviye rağmen şikayetleri devam eden hastalar Magnetik resonans görüntüleme(MRG) ile tablo daha iyi değerlendirilmelidir. MRG de patoloji saptanamayan olgularda 3 ay süre ile ayak bileğinin derin duyularını düzelten ve ayak bileği çevresindeki kasları güçlendiren bir egzersiz programı uygulanmalıdır. Hala yakınmalşarı devam eden hastalar kapalı artreoskopik yöntem ile ameliyat edilmelidir.

Yumuşak doku sıkışmasının artroskopik tedavisi oldukça hızlı şikayetlerin düzelmesine ve günlük hayata dönüşe izin vermektedir.

Branşlar Sayfasına Dön