El Bileği Hastalıkları

Karpal Tünel Sendromu

     El bileğinde üç tarafı kemik ve bir tarafı bağ doku ile çevrili bir tünel yapıdan sinir ve tendonlar parmaklara doğru ilerlemektedir. Sıklıkla tünelin ön tarafındaki bağ dokunun kalınlaşması yada başka nedenlerle tünelin daralması sonucu, sinir üzerindeki baskıya bağlı olarak sinirin uzandığı parmaklarda uyuşma, karıncalanma ve ağrı ile karekterizedir. Hareketsizlik sonucu venlerdeki staza bağlı oluşan şişklik nedeniyle gece uykudan uyandıran uyuşmalar görülür. Ellerin sallanmasını içeren bir hareket ile, ödem azalıp sinir üzerindeki bası azalınca hastaların şikayetleri azalır. El işi yapmak gibi aktiviteler şikayetleri artırabilir.

Ağrı ve uyuşukluk 3.5 parmakta hissedilir.

 • En sık gözlenen sinir sıkışma sendromudur. Kadınlarda biraz daha fazla görülür.
 • Genellikle sebebi bilinmez. Kırıklar sonrası da görülebilir.
 • Hamilelikte ödeme bağlı görülebilir.
 • %50 Çift taraflıdır

Tanı:

Kırık lı olgular ve tünelde yer kaplayan oluşum düşünülmüyorsa görüntüleme yöntemleri( röntgen, MRI) gerekli değildir.

Tanı için muayene ve sinirin el bileği dışındaki noktalarda da sıkışma olasılığını ekarte etmek için EMG intenmelidir.

Karpal tünel sendromunun hafif formlarında konservatif tedavi denebilir.

Mini kesi ile ameliyat edilmiş karpal tünel sendromlu olgu

    Orta ve ağır formlarında ise ameliyat daha doğru bir seçenektir. Sinir üzerine baskı süresi fazla oluğu zaman kaslarda atrofi olmaktadır. Geç ameliyat olan hastalarda sinir basısına bağlı ağrının azaldığı ancak atrofinin düzelmediği bilinmelidir.


Tetik Parmak

    Avuç içinde distal fal çizgileri noktasında tendonun kemiğe yakın geçmesini sağlayan halka sistemlerinde daralma sonucu parmakta ağrı ve takılmaya neden olan bir sorundur. İyi palpe edilirse bazen tendon içinde pirinç tanesi büyüklüğünde bir nodülün parmak hareketleri ile yukarı aşağı oynadığı görülebilir.

 • Bebeklerde bazen doğum esnasında da görülebilir.
 • Menapoz sonrası dönemde , Romatoid Artrit, Gut, Böbrek Hastalıklarında ve kronik hastalığı olanlarda daha sık rastlanır.
 • Diyabetli hastalarda normal nüfusa göre 5-10 kat daha sıktır.
 • En sık başparmakta gözlenir.
 • İkinci sıklıkta yüzük parmağında görülür.

Tedavi:

 • Tedavide erken dönemde atel uygulamaları ve Antienflamatuar ilaçlar ile bölgedeki lokal ödem azaltılmaya ve takılma giderilmeye çalışılır.
 • Kortizon enjeksiyonları yapılabilir. Ancak çok dikkatli olunmalıdır. Kortizon , tendon ile tendon kılıfı arasına yapılmalıdır, ve bu mesafe de oldukça küçük bir mesafedir. Tendon içine yapılan kortizonlar tendonun kopmasına neden olabilir.
 • Cerrahi dışı bu tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda lokal anestezi ile Cerrahi gevşetme uygulanır.

Dupuytren Hastalığı

 • Avuç içindeki bağ dokunun büzüşmesidir.
 • Parmaklarda bükülme ile karakterizedir.
 • 40 yaş üzeri ve erkelerde daha sıktır.
 • Hastalık ilerleyici karekterdedir.
 • Cerrahi tedavi genellikle avuç içinde 30 derece üzerindeki eğriliklerde gerekli görülmektedir.
 • Masa testinde el masa üzerine konur avuç içi masaya temas etmiyorsa cerrahi tedavi mutlaka düşünülmelidir.

40 derece eğriliği olan bir hastanın ameliyat sonrası erken dönemi

Branşlar Sayfasına Dön