Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları

Diyabetik Ayak

 • Diyabetlilerde, ayak yaraları sıktır ve amputasyonlara neden olur
 • Mortalite yüksek ve ülserlerin tekrarı sık( 18 ay içinde % 50 )
 • Patojenez kompleks, klinik farklıdır.
 • Sorun büyümeden, erken ve uzman yaklaşımı gereklidir.
 • Ülserler, kronik yara olma eğilimindedir.
 • Sıklıkla ihmal edilen yaralardır.
 • Yaşam boyu risk % 15

Diyabetik hastanın ayağında yara neden açılır?

 • Periferik nöropati Uç kısımlarda duyu sorunları-
 • Diabetik iskemi- cilt dolaşım sorunu
 • Görme bozukluğu
 • Eklem hareket kısıtlılığı
 • Kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar.
 • Kötü metabolik kontrol
 • Diyabetin süresi
 • Alkol kullanımı

Diyabetik yara neden kapanmaz?

 • Yüksek kan şeker düzeyi bozuk hücresel savunma sistemine yol açar.
 • Dolaşım bozukluğu: azalmış oksijen-enerji sağlamasında yetmezlik ve immün hücrelerin bölgeye gelişinde yetersizliğe yol açar
 • Uzun süreli ve yüksek basınç

Tüm bu faktörler sonuçta enfekte iyileşmeyen yara ya neden olurlar

 • Bu komplike vakaların büyük çoğunluğunda
 • Hasta eğitimi
 • Ayak bakımının öğretilmesi
 • Uygun ayakkabı seçimi
 • Erken ve uzman kişilerce tedavinin yürütülmesi ile majör amputasyonların pekçoğu önlenebilecektir.

Branşlar Sayfasına Dön