Omuz Hastalıkları

Omuz Eklemi Tekrarlayan Çıkıkları

Travmatik veya atravmatik nedenli olabilir.

 • Travma olmadan gevşeklik, genellikle bağların gevşekliği ile ve her iki omuz ekleminin belirgin kayma hareketi ile karakterizedir.
 • Labrum, kapsül veya kemik yapılarda bir yaralanma yoktur.
 • Gevşeklik ya da güvensizlik en sık iki yönde ya da çok yönlü olabilir. Sıklıkla öne aşağı ve arkaya aşağı şeklinde daha baskın olabilir.
  Öykü:
 • Yaralanmanın mekanizması
 • İnstabilite oluştuğu andaki kolun pozisyonu, instabilitenin görüldüğü aktiviteler
 • İnstabilitenin ilk oluşumu ve episodları esnasında ağrının karakteri ciddiyeti ve süresi bilgilerini içermelidir

Tekrarlayan Öne Omuz Çıkığı (Anterior İnstabilite)

 • Tekrarlayan anterior instabilite,travmalardan sonra dislokasyon oluşması ile karakterizedir ve sıklıkla baş üstü fırlatma yapan atletlerde görülür.
   
 • Travmatik nedenli çıkılarda ise omuz eklemi çıkığına sebeb olabilen tek bir makrotravma nedenli yada mikrotravmalar sonrası, tekrarlayan öne-aşağı yarı çıkıklar şeklinde de gelişebilir.
 • Travmatik instabilite de eklemi oluşturan anatomik yapılardan olan labrumda yırtıklar, kapsülde avulsiyon, kemikte erezyon veya glenoid ve humerus başında kırıkla olabilir.
 • Instabilite sıklıkla antero-inferior tarafa olmak üzere unidirectional (tek yönlü) dır.

Çok Yönlü Güvensizlik (Multidirectional İnstabilite )

 • Üç yönlü –anterior, posterior veya inferior- subluksasyon veya dislokasyonları adlandırmak için kullanılan bir terimdir.
 • Bu olguların çoğunda gerçek bir Bankart lezyonu yoktur ve aksiller “pouch” kapasiteleri yüksektir.
 • Genel bir hiper-elastisiteleri söz konusu olabilir (başparmağın distal radiusa dokundurulabilmesi).
 • En az iki yönde instabilite saptanması ile tanı konur.

  Oluklaşma bulgusu (Sulcus sign) : kolu aşağıya doğru traksiyon uygularken, akromiona lateral ya da inferior çukurluk olması

 • Glenohumeral instabilitesi olan hastalarda alttaki instabilite paternine bağlı olarak sıklıkla birlikte rotator cuff tendonitisi ve biceps tendoniti de görülür.
 • Birşey fırlatan atletlerde bu RK da küçük tam kat yırtıklar düzeyine de ulaşabilir.

  İnstabilitelerde tedavi nasıl olmalıdır?
 • Çok yönlü instabilitede uzun süreli egzersiz tedavisi ve pisikoterapiye yanıt yoksa, kapsüler büzme ameliyatı yapılır.
 • Travmatik instabilite: bankart ve hillsaks gibi mekanik kolaylaştırıcı faktörler varsa, cerrahi olarak bunların tedavisini takiben omuz çevresi kaslarının güçlendirilmesi.

Branşlar Sayfasına Dön