Dirsek Hastalıkları

Çocuk Dirsek Yaralanmaları

Çocuk kırık ve çıkıklarının tedavisi erişkinlerden ciddi farklılıklar göstermektedir.

Çocuk dirsek yaralanmaları da sık görülen yaralanmalardır.

Çocuk kırıklarında, kıkırdak yapıların röntgende değerlendirilmesindeki sorunlar nedeniyle bazen röntgenlere ilave tomografi ve MRG gibi görüntülemeler ile büyüme kıkırdağına ait yaralanmaları daha net değerlendirmek gereklidir.

Ayrıca büyüme çocuk yaralanmaları büyüme kıkırdağına yakın ya da büyüme kıkırdağından geçen yaralanmalar olamları nedeniyle, ilerleyen yaşlarda büyüme kıkırdağı hasarlarına bağlı ekstremitede şekil bozuklukları görülebilir.

En sık görülen yaralanma suprakondiler humerus kırığıdır.

Suprakondiler Humerus Kırığı

Çocuklarda dirsekte en sık görülen yaralanmadır. Kırık parçaların yer değiştirmesine göre yarım alçı ile tedaviden, ameliyata kadar farklı tedavi seçenekleri vardır. Çocuk dirsek kırıkları deneyimli ellerde ve özenle tedavi edilmelidir.

Hareket kısıtlılığı olurmu?

Uygun tedaviyi takiben, 3 ya da 4.hafta atel ve tellerin çıkarılmasını takiben hızla egzersize başlanır. Ailenin tedaviye uyumu ile çoğu kez fizik tedavi konsültasyonu olmaksızın tam hareket kazanılabilir.

Suprakondiler bölgede çocuk dirsek kırığı, tel ile tespit.

Şekil bozukluğu olursa düzeltmek mümkün müdür?

Büyüme kıkırdağı hasarı açısından, Uzun dönemde olası kaynama sorunları için takip önerilir. Şayet şekil bozuklukları olursa bunların, kemik ameliyatları ile düzeltilmesi mümkündür.

Radius Başı Kırıkları

Çocuğun tökezlemesi ile elinin üzerine düşmesi sonucu gözlenirler.Her iki dirseğin röngeninin çekilerek değerlendirilmesi gerekir.

Radius başı kırığı nedeniyle tedavi edilen olgunun takipte dirsek hareket açıklığı

Branşlar Sayfasına Dön