Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları

Aşil Tendon Hastalıkları

 • Ayak ve ayak bileğindeki en sık karşılaşılan sorunlardan
 • Sporcularda performansı en çok etkileyen ve kronik sakatlıkların kaynağı
 • Aşil tendon problemlerinde anatomik faktörler önemli
 • Yapışma yerinin 2-6 cm proksimali göreceli olarak daha az damarlı (hipovasküler) bir alana sahiptir. Biyolojik onarım bu nedenle sorunludur.
 • En sık rüptürler bu bölgede

Yapışma Yeri (İnsersiyonel) Tendiniti:

Hastalar sıklıkla;

 • Kemik tendon bölgesinde egzersiz sonrası ortaya çıkan ağrı ( keskin-yanma ve künt gençler keskin - yaşlılar künt bir ağrı)
 • Duyarlılık tam yapışma bölgesi veya hafif posterolateralde Yakınmaları ile gelirler
 • Hareketle ağrı
 • Uzun süre ayakta kalmakla, koşmakla, yokuş yukarı koşmakla ağrı
 • Ayak bileği yukarı aşağı hareketleri ile (Planter fleksiyon ve dorsifleksiyon) çıtırdama hissi oluşur.
 • Yapışma yerinde kalsifikasyon sık
 • Bir ya da birkaç durumun birlikteliği
 • Sıklıkla haglund ve retrokalkaneal bursit ile

Kimlerde görülür?

 • Sporcularda( İnsersiyonel tendinopati aktif kişilerde daha)
 • Orta yaş ve üzeri
 • Atletik kapasitesi düşük
 • Aşırı kilolu insanlarda daha sık görülür.

Kolaylaştıran olaylar nelerdir?

 • Ani antreman ve koşulan mesafedeki değişiklikler,
 • Sert ve engebeli yüzeylerde yapılan egzersizler
 • Yetersiz germe
 • Ayak ve arka ayaktaki biyomekanik sorunlar ( arka ayak valgusu ve ayak pronasyonu, cavus foot,)
 • Uygun olmayan malzeme ( ayakkabı)

İnsersiyonel tendinitli bir hastanın röntgeni

Konservatif Tedavi

 • Egzersiz modifikasyonu
 • Soğuk uygulama
 • NSAİD
 • Topuk yükseltici kamalar ve tabanlıklar( genellikle 1/4 -1/2 inch)
 • Germe ve güçlendirme egzersizleri
 • Kontrast banyo, ultrason
 • ESWT
 • Steroid enjeksiyonu
 • Aprotinin
 • Biyomekanik sorunlar ortozlarla düzeltilmelidir.( semirigid ortez)
 • Yüzme, jogging, su içinde koşular ve açık zincir çalışmaları kondüsyonun korunmasında etkilidir.
 • Tedavinin başarısı, kişinin aktivite düzeyi ile ilişkili,
 • Aktif ve gençlerde konservatif tedavi sonucu, daha az aktif ve sedanter yaşayanlara göre daha düşük,
 • İnsersiyonel tendinitin tedavisi- insersiyonel olmayana göre daha zor

Cerrahi Tedavi

 • Konservatif tedaviye yanıt yoksa( 3-6 ay?)
 • Amaç; sağlıklı ve fonksiyon gören bir tendon bütünlüğü sağlanması
 • Kalsifiye ve dejenere tendon temizlenir
 • Spur varsa, eksize edilir.
 • Retrokalkaneal bursa eksize edilir.
 • Belirginleşmiş posterolateraldeki kemik çıkıntı temizlenir

Yapışma yerinde olmayan tendinit

 • üç gruba ayrılır;
 • peritendinit,
 • tendinozis
 • tendinozisli peritendinit.

Sol topuk arkasında tendinozise bağlı şişlik

 • Hem yapışma yeri tendiniti hemde yapışma yerinde olmayan tendinit de uzun süreli konservatif tedavi denenmeden cerrahi tedaviye geçilmemelidir.

Konservatif yöntemler oldukça etkin

Branşlar Sayfasına Dön