Sinir Sıkışmaları

Karpal Tünel Sendromu

     El bileğinde üç tarafı kemik ve bir tarafı bağ doku ile çevrili bir tünel yapıdan sinir ve tendonlar parmaklara doğru ilerlemektedir. Sıklıkla tünelin ön tarafındaki bağ dokunun kalınlaşması yada başka nedenlerle tünelin daralması sonucu, sinir üzerindeki baskıya bağlı olarak sinirin uzandığı parmaklarda uyuşma, karıncalanma ve ağrı ile karekterizedir. Hareketsizlik sonucu venlerdeki staza bağlı oluşan şişklik nedeniyle gece uykudan uyandıran uyuşmalar görülür. Ellerin sallanmasını içeren bir hareket ile, ödem azalıp sinir üzerindeki bası azalınca hastaların şikayetleri azalır. El işi yapmak gibi aktiviteler şikayetleri artırabilir.

Ağrı ve uyuşukluk 3.5 parmakta hissedilir.

 • En sık gözlenen sinir sıkışma sendromudur. Kadınlarda biraz daha fazla görülür.
 • Genellikle sebebi bilinmez. Kırıklar sonrası da görülebilir.
 • Hamilelikte ödeme bağlı görülebilir.
 • %50 Çift taraflıdır

Tanı:

Kırık lı olgular ve tünelde yer kaplayan oluşum düşünülmüyorsa görüntüleme yöntemleri( röntgen, MRI) gerekli değildir.

Tanı için muayene ve sinirin el bileği dışındaki noktalarda da sıkışma olasılığını ekarte etmek için EMG intenmelidir.

Karpal tünel sendromunun hafif formlarında konservatif tedavi denebilir.

Mini kesi ile ameliyat edilmiş karpal tünel sendromlu olgu

    Orta ve ağır formlarında ise ameliyat daha doğru bir seçenektir. Sinir üzerine baskı süresi fazla oluğu zaman kaslarda atrofi olmaktadır. Geç ameliyat olan hastalarda sinir basısına bağlı ağrının azaldığı ancak atrofinin düzelmediği bilinmelidir.


Kübital Tünel Sendromu

Sorun Nedir?

    Dirsek iç taraftaki kemik çıkıntının hemen araksındaki oluktan geçerek önkola giden sinirin, bu bölgede sıkışması ve gerilmesi ile küçük parmak ve yüzük parmakta görülen uyuşukluk ve ağrı halidir.

    Benzer ağrının biraz daha ağrını özellikle kontrolsüz bir şekilde dirseğimizi masa vs gibi bir yere çarptığımızda küçük parmakta oluşan elektrik çarpması kısmen açıklayabilir.

Geç kalınan vakalarda önkol ve el kaslarında erime belirgindir.

Ameliyatsız tedavi mümkün mü?

    Hastaların bir grubunda yakınmalar gece vakti ortaya çıkmaktadır ve bu hastaların sıklıkla dirseklerini bükmeye bağlı sinirlerinde gerilmeye bağlı olarak yakınmalarının ortaya çıktıkları görülmektedir. Bu grup hastalarda, dirseği düz tutan ateller yararlı olmaktadır.

Cerrahi Tedavi : gergin olan sinirin öne alınarak gerilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.


Tarsal Tünel Sendromu

    Ayak bileğinin iç kısmında damar, sinir ve tendonların geçtiği kanal içinde sinirin basınca uğramasına bağlı ayakta şikayetler ortaya çıkmaktadır.

 • Sıklıkla çok net olmayan bulgular vardır
 • Ayağın medial tabanında yanma, duyu azalması, uyuşma ve ağrı
 • Semptomlar etkilenen sinir duyu alanında
 • Topuk medialinden distale ve proksimale yansıyan ağrı

  En sık nedenler ise;
 • Yer işgal eden oluşumlar
 • Direkt travma sonucu yapışıklıklara
 • Enflamatuar hastalıklar
 • Ayak deformitelerine sekonder
 • İdiyopatik

Tanı: muayene ile konur sinir iletim çalışmaları ile desteklenmelidir. Ayaktaki majör deformiteler göz önüne alınmalı ve düzeltilmelidir.

Tedavi: yer kaplayan oluşum dışındaki Tarsal Tünel olgularında konservatif tedavi denenmelidir.

Konservatif tedaviye yanıt alınamayan olgularda cerrahi tedavi ile tüneli örten facial bant distale kadar gevşetilmelidir.

Branşlar Sayfasına Dön