Hakkımızda

Prof. Dr. Mustafa Ürgüden

Ortopedi Ve Travmatoloji

Facebook Twitter Linkedin

     1966 Antalya doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Antalya da tamamladıktan sonra 1983 yılında girdiğim Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1989 yılında bitirdim. 1 yıl zorunlu hizmetimi tamamladıktan sonra girdiğim Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesinde total diz artroplastisi alanında tez yaparak, ihtisasımı tamamladıktan sonra öğretim üyesi olmak üzere çalışmaya başladım. 2004 yılında doçent, 2010 yılında da profesör oldum. Yedi yıl süre ile travma alanında yoğun bir çalışma dönemi geçirdim. Mesleki ilgi alanlarım olan Replasman cerrahisi (eklem protezleri), ayak ve ayak bileği cerrahisi, artroskopik cerrahi, spor yaralanmaları ve kalça cerrahisi konusunda daha yoğun çalışmaktayım. Antalya’ da Her yıl düzenlen Kalça artroskopisi kursunun sekreteri ve ayak bileği artroskopi kursunun başkanı olarak görev yapmaktayım.

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) : Total Diz Artroplastisi ( erken sonuçlar), 1996, Antalya

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

  • Ayak Bileği Lateral İnstabilititesinin İnversiyon Simülasyon Cihazı İle Değerlendirilmesi Ve Rehabilitasyon Programının Değerlendirilmesi- Dr. Hazım Sekban
  • Tİbia plato kırklarının cerrahi tedavisi. Dr. Murat Baloğlu
  • İsmail Ayder Gülten. Peroneal tendoskopi, eşlik eden faktörlerin değerlendirilmesi ve farklı bir tekniğin sunumu

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  • Türk Tabipler Birliği, Antalya Tabip Odası
  • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
  • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
  • Türkiye Spor Hekimleri Derneği ( Antalya Şubesi)
  • Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Derneği
  • Artroplasti Derneği üyeliği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Tüzüner, S., Yanat, A.Y, Ürgüden, M., Özkaynak, C., “Scapulothoracic Dissociation: A Case Report” Israel Journal Of Medical Sciences, 32 , 70-74 (1996).

A2.Akyıldız, F.F., Özenci, A.M., Özdemir, H., Ürgüden, M., Aydın, A.T., “ Localized pigmented villonodular synovitis with discoid lateral meniscus tear in the same knee in a child.” Journal of Sports Traumatology and Related Research, 22, 93-98 (2000).

A3. Ürgüden, M., Özdemir, H., Duygulu, E., Aydın, A.T., “Cavernous hemangioma behaving like peroneal tenosynovitis” Foot & Ankle International, 21, 856-859 (2000).

A4. Ürgüden, M., Özenci, A.M., Özdemir, H., Söyüncü, Y., Aydın, A.T., “ Extended or unusually located ganglions: presentation of a personal series and review of the literature” Journal of Sports Traumatology and Related Research, 23,119-122 (2001).

A5. Ürgüden, M., Bilbaşar, H., Özdemir, H., Söyüncü, Y., Gür, S., Aydın, A.T., “Tarsal tunnel syndrome - the effect of the associated features on outcome of surgery” Int.Orthop, 26, 253-6 (2002).

A6.Özdemir, H., Özdemir, A., Söyüncü, Y., Ürgüden, M., “The role of bone scintigraphy in determining the etiology of heel pain” Annals of Nuclear Medicine, 16, 395-401 (2002).

A7.Aydın, A.T., Özenci, A.M., Özcanlı, H., Özdemir, H., Ürgüden, M., “The reference point to measure the anterior intermeniscal ligament's thickness: an MRI study” Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 10, 343-6 (2002).

A8.Sarper, A., Ürgüden, M., Dertsiz, L., Demircan, A., “Intrathoracic migration of the steinman wire” Interactive Cardiovascular and thoracic Surgery , 2, 209-210 (2003)

A9.Özdemir, H., Dabak, K., Ürgüden, M., Gür, S., “A Different treatment modality for trochanteric fractures of the femur in surgical high-risk patients- A clinical study of 44 patients with 21-month follow-up” Arch Orthop Trauma Surg. 2003 Dec;123(10):538-43. Epub 2003 Aug 26.

A10. Ürgüden, M., Bilbaşar, H., Özenci, A.M., Akyıldız F.F., Gür, S., “Irreducible posterolateral dislocation due to a low energy trauma” . Arthroscopy. 2004 Jul;20 Suppl 2:50-3.

A11. Ürgüden,M., Özdemir, H., Dönmez,B., Bilbaşar,H., Oğuz, N., “ Is there any effect of suprascapular notch type in iatrogenic suprascapular nevre lesion? An anatomical study” Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2004 May;12:241-245.

A12. Ürgüden, M., Söyüncü, Y.,Özdemir,H., Sekban,H., Akyıldız, F.F., Aydın, A.T., “ Arthroscopic Treatment of Anterolateral Soft Tissue Impingement of the Ankle: Evaluation of Factors Affecting Outcome “ Arthroscopy: 2005 March;21:317-322.

A13. Ürgüden, M., Çevikol, C., Dabak,T.K., Karaali,K., Aydın,A.T., Apaydın,A., “ Posterior Ankle Arthroscopy: Effect of Joint motions on safety of portals” Arthroscopy- dergisi tarafından yayına kabul edildi. Baskı aşamasında.

A14. Ürgüden, M., Kızılay,F.,Sekban,H., Samancı,N., Özkaynak,S., Özdemir,H., “ Ayak Bileği Lateral İnstabilitesinin İnversiyon Simülasyon Cihazı ile Değerlendirilmesi ve Rehabilitasyon Programının Değerlendirilmesi “ Acta Orthop Traumatol Turc – tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

Rehabilitasyon Programının Değerlendirilmesi “ Acta Orthop Traumatol Turc – tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Ürgüden, M., Özdemir, H., Aydın, A.T., “Cavernous Hemangioma Which Behaves Like Peroneal Tenosynovitis. Case Report” , XI. Balkan Congress of Sports Medicine, 49, Antalya, 1999.

B2. Ürgüden, M., Dönmez, B.Ö., Coşkun, N., Oğuz, N., “A macroanatomical study on distance between scapular notch and supraglenoidal tubercle” , Symposium Internationale Quartum Anatomiae Clinicae, Scripta Scientifica Medica Vol XXXII, Suppl.(2000), 122, Varna, Bulgaristan, 2000.

B3. Coşkun, N., Dönmez, B.Ö., Ürgüden, M., Oğuz, N., “Types of Scapular Notch”, Symposium Internationale Quartum Anatomiae Clinicae, Scripta Scientifica Medica Vol XXXII, Suppl.(2000), 63, Varna, Bulgaristan, 2000.

B4. Özenci, M., Özcanlı, H., Ürgüden, M., Özdemir, H., Gür, S., Aydın, A.T., “Arthroscopic management of osteochondritis dissecans(OCD) of talus”, 5 th Congress of the European Federation of National Associations (EFORT), Rodos, Grecee, 2001.

B5. Söyüncü, Y., Ürgüden, M., Akyıldız, F.F., Gür, S., Mıhçı, E., “Early operation of the dislocated knee in Larsen’s syndrome: A report of 2 cases”, 10 th Congress European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, 347, Rome, Italy 2002.

B6. Ürgüden, M., Bilbaşar, H., Dönmez, B.Ö., Özdemir, H., Oğuz, N., “The effect of suprascapular notch type in iatrogenic suprascapular nerve lesions”, 16 th Congress of the european society for surgery of the shoulder and the elbow, PP 108, Budapest, Hungary, 2002.

B7. Özdemir, H., Dabak, K ., Ürgüden, M ., Söyüncü, Y ., “The factors affecting the functional result of intraarticular distal humeral fracture in adult”, 16 th Congress of the european society for surgery of the shoulder and the elbow, PP 143, Budapest, Hungary, 18-21 September 2002.

B8. Coşkun, N., Sindel, M., Ürgüden, M., Özkan, O., “The importance of portal anatomy in the ankle arthroscopy”, XVII International Symposium on Morphological Sciences, 95-96, Timişoara, Romania , September 11-15, 2002.

B9. Özenci, A.M., İnanmaz, E., Ürgüden, M., Gür, S., “Reconsruction of chronic ACL injuries with fresh-frozen non irradiated tendon allograft” , 2nd European Congress of Sport Traumatology, 88, Monaco, 2003.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Akyıldız, F.F., Ürgüden, M., Özdemir, H., Gür, S., Aydın, A.T., Altınel, E. “Semptomatik mediopatellar plika lezyonlarının artroskopik tedavisinin orta dönem takip sonuçları”, Acta Orthop Traumatol Turc , 30, 523-525 (1996).

D2. Akyıldız, F.F., Özdemir, H., Tüzüner, S., Ürgüden, M., Altınel, E., “Results of supracondylar fractures of the humerus in the children treated by closed reduction K-wire fixation” , Turkish Journal of Bone and Joint Surgery ( yayınlanmak üzere kabul edildi) 1997.

D3. Akyıldız, F.F., Özdemir, H., Tüzüner, S., Ürgüden, M., Altınel, E., “Results of childhood femoral shaft fractures by hip spica cast”, Turkish Journal of Bone and Joint Surgery ( yayınlanmak üzere kabul edildi) 1997.

D4. Özdemir, H., Ürgüden, M., Akyıldız, F.F., Yanat, A.N., Altınel, E., “Femur Cisim Kırıklarında Kilitli intramedullar çivileme sonuçları ve komplikasyonları”, Acta Orthop Traumatol Turc, 33 ,7-12 (1999).

D5. Söyüncü, Y., Özdemir, H., Akyıldız, F.F., Ürgüden, M., Altınel, E., “Antalya ve yöresinde ultrasonografik gelişimsel kalça displazisi taraması” Acta Orthop Traumatol Turc, 33, 105-109 (1999).

D6. Ürgüden, M., Yanat, A.N., Tüzüner, S., “Scapulothracic dissociation with floating clavicle” Turkish Journal of Bone and Joint Surgery, 17-19 (1999).

D7. Altınel, E, Ürgüden, M., “Artroplastinin tarihsel gelişimi” , Medical Trend ,15: 44-48 (1999).

D8. Özdemir, H., Yıldırım, A., Ürgüden, M., Gür, S., Aydın, A.T., “Kemik- patellar tendon-kemik grefti ile yapılan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarının orta dönem sonuçları” Artroplasti-Artroskopik Cerrahi, 10, 129-136 (1999).

D9. Özenci, A.M., Akyıldız, F.F., Özdemir, H., Ürgüden, M., Gür, S., Aydın, A.T., “Adolesan sporcularda tibial tüberkülün kopma kırığı- iki olgu sunumu”, Spor Hekimliği Dergisi, 35, 15-18 (2000).

D10. Özdemir, H., Ürgüden, M., “Patella Kırıkları”, Spor ve Tıp, 9-10,41-47 (2000).

D11. Söyüncü, Y., Ürgüden, M., Akyıldız, F.F., Özdemir, H., Altınel, E., “Gelişimsel kalça displazisinin Pavlik bandajıyla tedavisinin yönlendirilmesinde ultrasonografinin kullanımı”, Acta Orthop Traumatol Turc, 34, 493-498 (2000).

D12. Ürgüden, M., Özdemir, Hakan., Boneval, Cem., Akyıldız, F.F., “Konstriksiyon Bant sendromu ( Olgu Sunumu ve Literatürün gözden geçirilmesi)”, Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 12, 205-208 (2000).

D13. Ürgüden, M., Demirağ, D., Özdemir, H., Özenci, A. M., Aydın, A.T., “Ağrılı topukta hasta ile ilgili faktörlerin değerlendirilmesi”, Acta Orthop Traumatol Turc , 35, 299-304 (2001).

D14. Özdemir, H., Ürgüden, M., Akyıldız, F.F., Yanat, A.N., Altınel, E., “Tibia kırıklarının İlizarov eksternal fiksatörü ile tedavisi”, Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 12, 38-46 (2001).

D15. Ürgüden, M., Özdemir, H., Yanat, A.N., İnanmaz, E., Akyıldız, F.F., Altınel, E., “Femur kırıklarının kilitli intrameduller çivi ile tedavisinde karşılaşılan sorunlar”, Acta Orthop Traumatol Turc, 35, 418-424 (2001).

D16. Coşkun, N., Dönmez, B.Ö., Ürgüden, M., Oğuz, N., “İncisura Scapulae Tipleri” , Göztepe Tıp Dergisi , 16, 93-96 (2001).

D17. Ürgüden, M., Sekban, H., “Sporcularda Tarsal Tünel Sendromu”, Acta Orthop Traumatol Turc, 36 (Suppl 1), 47-53 (2002).

D18. Özdemir, H., Ürgüden, M., Söyüncü, Y., Aslan, T., “Açık redüksiyon ve plaklı osteosentez ile tedavi edilen eklem içi distal humerus kırıklarında uzun dönem fonksiyonel sonuçlar”, Acta Orthop Traumatol Turc, 36, 328-35 (2002).

D19. Özdemir, H., Ürgüden, M., Özgörgen, M., Gür, S., “Topuk yağ yastığı kalınlığı ve elastisitesi ile topuk ağrısı arasındaki ilişki” , Acta Orthop Traumatol Turc, 36, 423-428 (2002).

D20. Özdemir, H., Ürgüden, M., Dabak, T. K., Söyüncü, Y., “İntertrokanterik femur kırıklarının modüler aksiyel fiksatör ile tedavisi” , Acta Orthop Traumatol Turc, 36, 375-383 (2002).

D21. Ürgüden, M., Özdemir, H., Özenci, A.M., Akyıldız, F.F., Altınel, E., “Femorotibial eklemdeki kıkırdak lezyonlarının abrazyon ve drilleme ile tedavisi- orta dönem sonuçlar” , Artroplasti-Artroskopik Cerrahi, 14, 7-12 (2003).

D22. Ürgüden, M., Dabak, T.K., Özdemir, H., Aydın, A.T. “Arka ayak endoskopisi –erken sonuçlar” Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 15, 36-40 (2004.

D23. Özenci A.M., İnanmaz, E., Söyüncü, Y., Ürgüden, M., Şentürk, S., Gür, S., Aydın, A.T., “ Fresh-frozen allograft reconstruction in chronic anterior cruciate ligament insufficiency: short-term results in 17 patients”, Artroplasti-Artroskopik Cerrahi, 15, 15-20 (2004).

D 24. Ürgüden, M., Özdemir, Söyüncü, Y., Oruç, F., Özenci,A.M., Akyıldız, F.F., “ Tibia kırıklarının oymasız kilitli çivilerle tedavisi” Joint Dis Rel Surg, 16, 49-54 (2005).

D25. Söyüncü, Y., Yılmaz,M., Söyüncü S, Ürgüden, M., Akyıldız,F.F., “Missed Thoracic Spinal Fractures in Multipl Trauma Patients” The Journal of Turkish Spinal Surgery 2006;17:1-10.

D26. Coşkun, N., Sindel,M., Arıcan, R.Y., Ürgüden, M., “ Ayak Bileği Portal Anatomisi” Morfoloji Dergisi 2005-2008 ;13: 36-39.

D27. Aydın, F., Aydın,A.T., Talay, N.B., Ürgüden, M., Çevikol, C., Boz, A., Yıldız, A., Güngör, F., “ Bone Scintigraphy in Melorheostosis ” Turkish journal of Nuclear Medicine dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Akyıldız, F.F., Ürgüden, M., Aydın, A.T., Altınel, E., “Bilateral Discoid Medial Menisci: A Case report” , II. Türk Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi, 138, Antalya, 1994.

E2. Tüzüner, S., Yanat, A.N., Ürgüden, M., “Kas- İskelet sistemi enfeksiyonları tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin ilk dönem etkinlikleri”, XXVI . Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 144, Antalya, 1994.

E3. Gür, S., Ürgüden, M., Aydın, A.T., Altınel, E., “Ön çapraz bağ lezyonu olgularının sentetik ligament ile artroskopik rekonstrüksiyonu”, SICOT ,Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi , 381 , İzmir, 1995.

E4. Ürgüden, M., Gür, S., Aydın, A.T., Altınel, E., “Our short-term results with total knee arthroplasty”, 3. rd. Turkish Sports Traumatology Artroscopy & Knee Surgery Congress, 157 ,Ankara, 1996.

E5. Ürgüden, M., Akyıldız, F.F., Yanat, A.N., “Femur Kırıklarının intramedüller kilitli sistem ile çivilenmesinde ameliyattaki ve ameliyat sonrası sorunlar” , XV.Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 181-184 , İstanbul, 1997.

E6. Ürgüden, M., Aydın, A.T., “İntramuskuler Ganglion” , XV.Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 949, İstanbul, 1997.

E7. Ürgüden, M., Özcanlı, H., Aydın, A.T., “Talusun Osteokondral lezyonları(TOL), Klinik deneyimlerimiz” , XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 944-946, Antalya 1999.

E8. Özdemir, H., Ürgüden, M., Uğur, İ. C., Altınel, E., “Tibia kırıklarının İlizarov eksternal fiksatörü ile tedavisi” , XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya 1999.

E9. Ürgüden, M., Özgörgen, M., Özdemir, H., Aydın, A.T., Altınel, E., “The effect of the PS knee arthroplasty on the range of motion of the knee” , 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi,108, İstanbul,2000.

E10. Özdemir, H., Ürgüden, M., Akyıldız, F.F., Aydın A.T., “Topuk yağ yastığı kalınlığı ve elastisitesindeki değişikliklerin topuk ağrısı üzerindeki etkileri” , XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,530, Antalya, 2001.

E11. Pehlivanoğlu, M., Özdemir, H., Ürgüden, M., Söyüncü, Y., Yanat A.N., Altınel, E., “Asetabulum kırıklarının cerrahi tedavisi” , XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 682, Antalya, 2001.

E12. Söyüncü, Y., Özdemir, H., Ürgüden, M., Akyıldız, F., Gür, S., Altınel, E., “Gelişimsel kalça çıkığının tek seansta tedavisinin erken dönem sonuçları” , XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 629, Antalya, 2001.

E13. Ürgüden, M., Özdemir, H., Söyüncü, Y., İnanmaz, E., Akyıldız, F., Yanat A.N., “Femur cisim kırıklarının kilitli intramedullar çivi ile tedavisi”, XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 698, Antalya, 2001.

E14. Ürgüden, M., Oruç, F., Özdemir, H., Söyüncü, Y., Akyıldız, F.F., Altınel, E., “Tibia kırıklarının oymasız çivilerle tedavisi”, XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 717-718, Antalya, 2001.

E15. Akyıldız, F.F., Söyüncü, Y., Ürgüden, M., Özdemir, H., Özenci, A.M., Aydın, A.T., “İdiyopatik pes ekinovarusta komplet subtalar gevşetme (Carroll tekniği) ameliyatı kısa dönem sonuçları” , XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 634, Antalya, 2001.

E16. Ürgüden, M., Bilbaşar, H., Özenci, A.M., Gür, S., Aydın, A.T., “Tarsal Tünel Sendromu ( Cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi)” , XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 168-171, Antalya, 2001.

E17. Aydın, A. T., Ürgüden, M., Tüzüner, S., Özgörgen, M., “Elde yerleşen tendon kökenli dev hücreli tümörlerin cerrahi tedavisi” , XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 596, Antalya, 2001.

E18. Özdemir, H., Ürgüden, M., Söyüncü, Y., Aslan, T., “Açık redüksiyon ve plaklı osteosentez ile tedavi edilen eklem içi distal humerus kırıklarının uzun dönem fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi” , II. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 34, İzmir,2002.

E19. Ürgüden, M., Sekban, H., Özdemir, H., Akyıldız, F.F., Gür, S., Aydın, A.T., “The result of arthroscopic treatment of anterolateral impingement of the ankle” , 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 16 , Antalya, 2002.

E20. Özenci, A. M., Şentürk, S., Ürgüden, M., Söyüncü, Y., Aydın, A.T., Gür, S., “Taze dondurulmuş (fresh frozen) allogreft ile Ö.Ç.B rekonstrüksiyonu kısa dönem sonuçları” , 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 23, Antalya, 2002.

E21. Dabak, K., Ürgüden, M., Aydın, A.T., “Hindfoot endoscopy”, 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 46, Antalya, 2002.

E22. Ürgüden, M., Oruç, F., Söyüncü, Y., Aydın, A.T., Altınel, E., “Arthroscopic treatment of late phase synovial osteochondromatosis in the ankle joint”, 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 46, Antalya, 2002.

E23. Ürgüden, M., Bilbaşar, H., Özenci, A.M., Akyıldız, F.F., Aydın, A.T., “Irreducible posterolateral knee dislocation”, 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 51, Antalya, 2002.

E24. Aydın AT, Dabak K,Söyüncü Y, Ürgüden, M., “ Is it possible to use kyphoplasty balloon ( kyphon ®) as a distractor for ankle arthroscopy? ( A new technique study on cadaver). 7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined With The 3rd Congress of Asia Pasific Knee Society APKS ( Section of Asia Pasific Orthopaedic association ”APOA”. 25, Ankara, 01-04 November 2004.

E 25. Önder Y, Dabak K, Ürgüden, M., Aydın AT. Investigation of the agibylity of physical examination in determining the superficial peroneal nevre at normal population. 7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined With The 3rd Congress of Asia Pasific Knee Society APKS ( Section of Asia Pasific Orthopaedic association ”APOA”. 216, Ankara, 01-04 November 2004.

E.26. Dabak K, Ürgüden, M., Akyıldız F, Aydın AT. Hindfoot Endoscopy. 7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined With The 3rd Congress of Asia Pasific Knee Society APKS ( Section of Asia Pasific Orthopaedic association ”APOA”. 24, Ankara, 01-04 November 2004.

E.27. Dabak K, Söyüncü Y, Ürgüden, M., Gür S, Akyıldız F, Özdemir H. Traumatic lumbar nevre root avulsion: Case Report. 7th International Congress on Spine. 84, Antalya, April 14-17 2005,

F1. Kitap ve Kurs Kitap Bölümü:

F1.1. Mustafa Ürgüden, “Diz eklemi Anatomisi” Diz Ekleminde Temel Artroskopi Kurs Kitabı 1 bölüm, 2001.

F1.2. Mustafa Ürgüden.: Artoskopik giriş yolları. Diz Ekleminde Temel Artroskopi Kurs Kitabı, 2 bölüm, 2001.

F1.3. Gür, S., Özenci, A.M., Mustafa Ürgüden , “Sentetik Bağlar ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu”, BölümXIV., Ön Çapraz Bağ Cerrahisi, Ed. N. Reha Tandoğan, 109-115, Sim Matbaacılık, Ankara, 2002.

F1.4. Ürgüden, M., “ Ayak Bileğinin Eklem İçi Tümörleri ve Tümöre Benzeyen Oluşumlar” Ayak Bilek Artroskopisi, Ed. A.T. Aydın, 128-138, Orkun Ozan Medya hizmetleri A.Ş, Antalya, 2009.

F1.5. Dabak,T.K., Ürgüden,M., Aydın,A.T., “ Arka Ayak Endoskopisi” Ayak Bilek Artroskopisi, Ed. A.T. Aydın, 61-70 , Orkun Ozan Medya hizmetleri A.Ş, Antalya, 2009.

F2. KATILDIĞIM KURSLAR

F2.1. Temel Cerrahi Artroskopi Kursu. 1-5 Haziran 1991, Antalya

F2.2. Pediatrik Ortopedi Kursu: İstanbul,1998.

F2.3. Temel Omurga Cerrahisi Kursu –2: İzmir 1998

F2.4. Temel İlizarov Kursu: Adana 1999

F2.5. Diz Çevresi Kırıklarında Cerrahi Tedavi, 28-29 Eylül 2000, Ankara.

F2.6. II. Monolateral eksternal fiksator Kursu, 9 Nisan 2005, Konya.

F2.7. I. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu 23-24 Eylül 2005 İstanbul.

F2.8. AO Regional Courses- Advances in Operative Fracture Management 18-22 June 2007 Belek- Amtalya.

F2.9. II. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu 14-15 Eylül 2007 İstanbul.

F2.10. Perkutan Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Kursu. 07-09 Ekim 2008 Antalya.

F3. SEMPOZYUM / KONGRE/ KONFERANSLAR

F3. 1. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Bilimsel Günleri 18-21 Mart 1993, Bursa.

F3. 2. Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 7-8 Ekim 1993 İzmir.

F3. 3. II. Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 30 Mart- 2 Nisan 1994, Antalya.

F3. 4. SICOT Regional and 14 th Turkish National Congress of Orthopaedics Surgery and Traumatology, September 29th- October 4 th 1995, İzmir.

F3. 5. Combined Orthopaedic Meetings (6 th. Congress of the International Circle of Friends of T.S.O.T.- 1 st German-Tukish Congress of the Pediatrics Orthopaedics) May 24-27,1996, Antalya.

F3. 6. 3 rd Turkish Sports Traumatology Arthroscopy & Knee Surgery Congress 25-27 September 1996

F3. 7. Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 25-27 Eylül 1998, Eğridir- Isparta.

F3. 8. II. Başkent Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Revizyon Kalça Artroplastisi 7 Kasım 1998 Ankara.

F3. 9. 4. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Günleri 19-20 Mart 1999, Ankara,

F3. 10. XI. Balkan Congress of Sports Medicine 26-30 April 1999, Antalya

F3. 11. Advanced Exeter Hip Meeting 18th- 19th Novomber 1999, Amsterdam, Netherland.

F3. 12. I. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 9-11 Şubat 2000, İstanbul.

F3. 13. The Third Riva Congress- Current perspectives in fracture management and orthopaedic reconstruction, 10-14 May 2000, Riva Del Garda, Italy.

F3. 14. Symposium Internationale Quartum Anatomiae Clinicae 6-8 October 2000, VARNA, BULGARİA.

F3. 15. 5. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 24-27 Ekim 2000, İstanbul.

F3. 16. I. İzmir Pediatrik Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Perthes hastalığı ve kırık tedavisinde son yaklaşımlar, 16-19 Kasım 2000, İzmir.

F3. 17. İlizarov Cerrahisi ( Ateşli Silah Yaralanmaları, Dwarfizm’de Tedavi, Ekstremite Rekonstruksiyonunda Rehabilitasyon) 9-10 Aralık 2000, İstanbul.

F3. 18. 2. Artroplasti Toplantısı ( Uluslararası katılımlı) 10-13 Mayıs 2001, Antalya.

F3. 19. Edinburgh International Trauma Symposium, 15-17 August 2001, Edinburgh, Scotland.

F3. 20. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 24-29 Ekim 2001, Antalya.

F3. 21. II. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 6-9 Mart 2002, Çeşme- İzmir.

F3. 22. 16th Congress of the European Society For Surgery of the Shoulder and the Elbow 18-21 September 2002, Budapest- Hungary.

F3. 23. The 6th Turkish Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Congress 21-26 October 2002 Antalya.

F3.24. XIX. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 14-19 Mayıs 2005, Antalya.

F3.25. IV. Derviş Manizade Günleri 18-19 Kasım 2005 İstanbul.

F3.26. Lomber Dar Kanal Sempozyumu 25 Şubat 2006 Antalya.

F3.27. 4. Artroplasti Kış Toplantısı 16-19 Şubat 2006 Uludağ-Bursa.

F3.28. 3. Ortopedi Buluşması 12-16 Nisan 2006 Kemer-Antalya.

F3.29. Domestic Meeting of the European Hip Society 21-24 June 2006 Antalya

F3.30. IV. Harran Ortopedi Günleri 6 Ekim 2006 Şanlıurfa.

F3.31. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2006 Kuşadası- İzmir.

F3.32. 8th EFORT Congress 11-15 May 2007 Florence-İtaly

F3.33. “AO Master Synposium Orthopaedic Trauma Update: Current Concepts in Fracture Management 28-29 September 2007 İstanbul.

F3.34. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007 Ankara.

F3.35. IV. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan 2008 Antalya.

F3.36. Frig Vadisi Aylık Ortopedi Toplantıları 26 Mart 2008 Eskişehir.

F3.37. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 14-18 Ekim 2008 İstanbul.

F3.38. 6. Osteoporoz ve osteoartrit Kongresi 16-20 Nisan 2008 Antalya.

F3.39. 3. Hatay Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı 27-28 Haziran 2009 Hatay.

F3.40. 4. Bahar Toplantısı – Omuz, diz ve ayak Bileğinde Cerrahi Uygulamalar 25-26 Eylül 2009 İstanbul.

EĞİTİCİ OLARAK KATILDIĞIM BİLİMSEL AKTİVİTELER

F4.1. “I. Ayak ayakbileği hastalıkları sempozyumu ve I. Ayak bileği temel artroskopi kursu” Kurs sekreteri ve eğitici olarak.

F4.2. “XI. Temel ve temel cerrahi artroskopi kursu” eğitici olarak katılmıştır.

F4.3. “XII. Temel ve temel cerrahi artroskopi kursu” eğitici olarak katılmıştır.

F4.4. “II. Ayak ayakbileği hastalıkları sempozyumu ve II. Ayak bileği temel artroskopi kursu” Kurs sekreteri ve eğitici olarak.

F4.5. 6. Pediatrik Ortopedi gezici ileri eğitim kursu, Eğitici, 13 Mayıs 2005.

F4.6. “III. Ayak ayakbileği hastalıkları sempozyumu ve III. Ayak bileği temel artroskopi kursu” Kurs sekreteri ve eğitici olarak.

F4. 7. “IV. Ayak ayakbileği hastalıkları sempozyumu ve IV. Ayak bileği temel artroskopi kursu” Kurs sekreteri ve eğitici olarak.

F4.8. “V. Ayak ayakbileği hastalıkları sempozyumu ve V. Ayak bileği temel artroskopi kursu” Kurs sekreteri ve eğitici olarak.

F4.9. “VI. Ayak ayakbileği hastalıkları sempozyumu ve VI. Ayak bileği temel artroskopi kursu” Kurs sekreteri ve eğitici olarak.

F4. 10. “VII. Ayak ayakbileği hastalıkları sempozyumu ve VII. Ayak bileği temel artroskopi kursu” Kurs sekreteri ve eğitici olarak.

F4.11. “VIII. Ayak ayakbileği hastalıkları sempozyumu ve VII. Ayak bileği temel artroskopi kursu” Kurs sekreteri ve eğitici olarak.

F4.12. “IX. Ayak ayakbileği hastalıkları sempozyumu ve VII. Ayak bileği temel artroskopi kursu” Kurs başkanı ve eğitici olarak.

F4.13. “I. Kalça Artroskopi kursu: Kurs sekreteri ve eğitici olarak.