Kalça Sorunları

Sık Görülen Kalça Eklem Problemleri

 • Çocukluk çağı kalça sorunları
 • Orta yaşta kalça sorunları
 • Yetişkin kalça sorunları

Kalça sorunları her yaşta diz ağrısı olarak doktora başvurabilir


Çocukluk Çağı Kalça Sorunları

 • Kalça çıkıkları
  Ülkemizde kundak alışkanlığının azalması, ultrason gibi erken tarama yöntemleri ile erken tanınıp, basit ara bezleri yada bandajlarla erken tedavileri yapıldığı için, erişkin yaşa ulaşan kalça çıkıklı hastalar çok azalmaktadır.
 • Kalça büyüme kıkırdağının sorunları
  • Büyüme kıkırdağı damar sorunları (perthes hastalığı)
  • Büyüme kıkırdağı kaymaları ( femur başı epifiz kaymaları )
    

   Bütün çocuklarda görülebildiği gibi, tombul iri yapılı ortaokul yaşındaki çocuklarda daha sıktır. Bu yavaş gelişen formunda çocuklar kalça ve dize yansıyan ağrıdan daha çok yakınırlar.

   Travmatik olarak ani oluşan formlarıda vardır.
   Her iki tipte de amaç en uygun pozisyonda, kayan büyüme kıkırdağının, daha fazla kaymasını engellemek için ana kemikle kaynaşmasını sağlamaktır.

 • Eklem enfeksiyonu
  Bebeklerde tanı koymadaki sorunlar nedeniyle kalça ekleminin kaybına yol açabilmektedir.
 • Çocuk kalça kırıkları
   
  Erişkin dönem kalça krıkları gibi acil tedavi gerektiren problemlerdir. Uygun tedavilere rağmen bölgenin anatomik özelliğinden dolayı, kemiğin ölümü ve kalça ekleminin bozulması ile sonuçlanabilir.

Çocukluk çağındaki bütün bu patolojiler, uygun tedavi edilmezlerse kalça artrozuna yol açarlar


Orta Yaşta Kalça Sorunları

 • Kırıklar
 • Aseptik nekroz( kemik dolaşım bozukluğu)
 • Kalça eklem sıkışma sorunları
 • Fibröz kıkırdak yırtıkları
 • Trochanterik bursit
 • Piriformis sendromu
 • Bel ağrılı hastalar mutlaka kalça eklem problemi açısından muayene edilmelidirler!!!!!!

Kırıklar

Yüksek enerjili yaralanmalardır. Bu yaş grubunda daha çok kırık tedavisi tercih edilmektedir.

Aseptik nekroz( kemik dolaşım bozukluğu)

Kalça eklemini besleyen küçük damarların tıkanması ile kemikte ölüm ve onun üzerindeki kıkırdağın ayrılması ile eklemin erken tahribata uğramasıdır.

Farklı nedenlerle ortaya çıkabilir( kortizon, alkol, vurgun hastalığı, bazı kan hastalıkları vs) . Bazen de bir neden( idiopatik) bulunamayabilir.

Femur başının tutulum miktarı gidişat üzerine temel belirleyicidir. Tüm femur başını tutan tiplerde gidişat sorunludur. Hastalık ilerleyici bir hastalıktır. Hastalığın bulunduğu safhaya göre tedavi belirlenir.

Sağ kalçada AVN olan bir hastanın magnetik resonansı

Erken dönemde ölü kemikte tünel açarak kemiği canlandırma ameliyatı

Geç dönemde eklem bozulduğunda kalça protezi ile tedavi

Kalça eklem sıkışma sorunları

Son 15 yıldır problemin farkındalığı artmaktadır.Kalça ekleminin topuz kısmındaki yuvarlaklığın farklı nedenlerle bozulması sonucu, yuva ile uyumsuzluğu olan hastalarda kasıkta ağrı ve kalça eklem hareketlerinde sınırlanmalara yol açar. Problemlerin tam adını koyup eklemin normal anatomisini sağlayacak şekilde, yeniden şekillendirme ameliyatları yapılmaktadır. Bu ameliyatlar artroskopik yada açık yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Kemik çıkıntının artroskopik olarak temizlenmesi

Trochanterik bursit ve kas yırtığı

Vücudumuzda kemiklerin çıkıntılı olduğu bölgelerde çarpmalara karşı kemikleri korumak için yastıkçıklar bulunmaktadır. Kalçada da kemik çıkıntımızın üzerindeli bu kese farklı nedenlerle şişebilmektedir. Problemin esas nedeninin belirlenmesi önemlidir.

Kişinin yakınmalarını azaltmak amacıyla, NSAİD ve kese içine yapılan enjeksiyonlar hastanın şikayetlerini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Ağrılı kese içine iğne yapılması

Piriformis Sendromu

Kalça bölgesindeki piriformis kasının aşırı gergin olamsı sonucu siyatik sinire basmasına bağlı, kalça bölgesinden siyatik sinir boyunca aşağıya doğru uzanan ağrı yakınmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle bel fıtığı gibi problemlerle karıştırılabilmektedir.


 

Olgun dönemde kalça sorunları

 • Kalça kırıkları
 • Kalça artrozu
 • Romatizmal hastalıklara bağlı kalça tutulumu
  Kalça artrozu
 • Konservatif tedavi( analjezik, kilo verme, egzersiz, baston kullanımı vs)
 • Cerrahi tedavi

Romatizmal hastalıklara bağlı kalça tutulumu

 • Her eklemi tutabilir, AS daha çok kalça tutulumu, RA diz
 • Erken dönemde sinovektomi
 • Geç dönemde protez

Branşlar Sayfasına Dön