Dirsek Hastalıkları

Dirsek Problemleri

Kübital Tünel Sendromu

Sorun Nedir?

Dirsek iç taraftaki kemik çıkıntının hemen araksındaki oluktan geçerek önkola giden sinirin, bu bölgede sıkışması ve gerilmesi ile küçük parmak ve yüzük parmakta görülen uyuşukluk ve ağrı halidir.

Benzer ağrının biraz daha ağrını özellikle kontrolsüz bir şekilde dirseğimizi masa vs gibi bir yere çarptığımızda küçük parmakta oluşan elektrik çarpması kısmen açıklayabilir.

Geç kalınan vakalarda önkol ve el kaslarında erime belirgindir.

Ameliyatsız tedavi mümkün mü?

Hastaların bir grubunda yakınmalar gece vakti ortaya çıkmaktadır ve bu hastaların sıklıkla dirseklerini bükmeye bağlı sinirlerinde gerilmeye bağlı olarak yakınmalarının ortaya çıktıkları görülmektedir. Bu grup hastalarda, dirseği düz tutan ateller yararlı olmaktadır.

Cerrahi Tedavi: gergin olan sinirin öne alınarak gerilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.


Tenisçi Dirseği (Lateral Epikondilitis )

 • Tenisçi dirseği olarak da bilinir. Ancak ülkemizde hastaların büyük çoğunlunu orta yaşlı kişiler oluşturmaktadır.
 • Spor, çalışma, günlük aktiviteler sonrası da oluşmaktadır.
 • El bileğini hareket ettiren kasların başlangıç noktası olan dirsek bölgesinde, tekrarlayan zorlamalara bağlı olarak, kirişte bağ dokusuna dönüşüm ve kemiğe yapışma yerinde granülasyon dokusu oluşumu ile karekterizedir.

Tanı:

 • Hikaye
 • Ekstansör kas başlangıcında duyarlılık
 • El bilek dorsifleksiyonu ve önkol ekstansiyonu dirence karşı yaptırıldığında dirsek ekstansiyonda iken ağrı oluşması
 • Dirsek bölgesindeki sinir tuzak nöropatilerini ekarte etmek için tam bir nörovasküler muayene yapılmalıdır.
 • Radyolojik değerlendirme ile radius başı artriti dışlanmalıdır.

Tedavi nasıldır?

 • 6 hafta süre ile zorlayıcı aktivitlerden kaçınılmalı, objeleri supinasyonda tutmaya çalışılmalıdır.
 • Antiinflamatuar ilaçların yanısıra özel splint kullanımı
 • ECRB lojuna (tendonun içine değil) steroid enjeksiyonu da diğer tedavi alternatifleridir. Aprotinin enjeksiyonu bir diğer alternatiftir.
 • Dirençli olgularda şok dalga tedavisi
 • Bunlarla sonuç alınamaz ise dejeneratif dokuyu temizleme amaçlı cerrahi uygulamalar yapılabilir.

Sık Sorulan Sorular

Doğru splint kullanımı nasıl olmalıdır?
Ağrılı noktanın 4 parmak altına uygulanmalıdır.

Hangi Splint materyalleri kullanılmalıdır?
Elastik, süngerimsi, ya da çok esneyebilen materyeller tenisçi dirseği bandajları için ideal materyaller değildir. İdeal bandaj sıkıldığı zaman çok esnememeli ve kasın başlangıç noktasını, bandajın olduğu noktaya taşınmasını hedefler ve bu arada az yüklenen kirişin başlangıç noktasının iyileşmesini sağlamalıdır. Çok gevşek uygulanan bandajlar istenilen tedavi etkinliğini sağlamaktan uzaktır. Uygun gerginlikte uygulamalar doktorunuz tarafından anlatılmalıdır.


Golfçü Dirseği (Medial Epikondilit)

 • Lateral epikondilitten daha nadir görülür.
 • Dirseğe valgus yüklenmesi ve el bileğini büken kasların aşırı zorlanması ile dirsek iç kısımda ağrı ve şişlik oluşur. Tekrarlayan mikrotavmalar problemin en sık kaynağıdır.
 • Ön kol daki bileği büken kaslar üzerinde hassasiyet vardır
 • Önkolun zorlamalı olarak içe ve dışa döndürülmesi ağrılıdır.
 • Elde objeleri tutma gücünde azalma ve birlikte olan cubital tünel sendromuna ilişkin bulgular görülür.
 • Tanı şikayetler ve muayene ile klinik olarak konur
 • Röntgende kasların başlangıç noktalarında kemikleşme odakları görülebilir.
 • Tenisçi dirseği için önerilen tedaviler modifiye edilerek uygulanır.

Tedavi nasıldır?

 • Olguların çogunda dirsekte bandaj kullanılır.
 • Anti enflamatuar ilaçlar başlangıçta kullanılır.
 • Aktivite azaltılarak, kirişin başlangıç noktasının iyileşmesi için fırsat verilmelidir.
 • Kortizon enjeksiyonu, çok ağrılı olgularda kullanılabilir.Ağrıyı azaltır, iyileştirmez.
 • Şok dalga tedavisi, dirençli olgularda kullanılır.
 • Başarısız kalınır ise cerrahi olarak patolojik dokunun rezeksiyonu ve fleksör-pronator orijinin reattachment prensibine uygun ameliyatlar yapılır.

Dirsekte Osteokondritis Dissekans

 • Osteokondritis dissekans (OCD) dirsek ekleminde kapitellum kartilajı ve altındaki kemikte lokalize fragmantasyon ile karakterizedir.
 • Eklem kıkırdağı ve subkondral kemiğin ayrılmıştır. Eklem faresi oluşur.
 • MCL laksitesi bu bölgeye yüklenmenin artmasına neden olabilir. 10-16 yaş grubunda nisbeten sıktır.
 • Sıklıkla aşırı kullanım sonrası oluşur.
 • Hastalığın erken dönemlerinde parça henüz capitellumdan ayrılmamıştır ve aktivite ile kısıtlanması semptomların gerilemesini ve fragmanın iyileşmesini sağlayabilir.
 • Sorun giderilemezse cerrahi yöntemlerle tercihan artroskopik olarak fragman çıkarılır, lezyon debride edilir.

Romatoit Dirsek

 • Dirsek tutulumu nadir değildir. Romatoit artrit birçok şekilde ortaya çıkabilir
 • Dirsekte şişlikler, bursitler, sinovitler,
 • İlerleyici eklem tahribatı, dirsek önünde kistler
 • Dirsekte gevşeklik gibi.

Dirsek protezi ile tedavi edilmiş romatoit dirsek

Branşlar Sayfasına Dön